mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 Apie Žmogaus teisių stebėjimo institutą

Apie Žmogaus teisių stebėjimo institutą

Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI) – nevyriausybinė, pelno nesiekianti organizacija, kurios misija – prisidėti prie atviros ir demokratinės visuomenės kūrimo užtikrinant žmogaus teises ir laisves.

ŽTSI vykdo nuolatinę žmogaus teisių padėties Lietuvoje stebėseną, dalyvauja teisėkūros procese, analizuoja ir vertina valstybės institucijų darbą, rengia alternatyvias ataskaitas tarptautinėms žmogaus teisių priežiūros institucijoms, organizuoja žmogaus teisių švietimo renginius, atlieka tyrimus bei inicijuoja strategines bylas teismuose sisteminių žmogaus teisių pažeidimų atvejais.

Pagrindinės ŽTSI veiklos sritys: vaikų, neįgaliųjų, asmenų uždarose institucijose teisės, kova su diskriminacija ir nepakantumu, įtariamųjų ir kaltinamųjų teisės, smurto šeimoje, prekybos žmonėmis ir kitų nusikaltimų aukų teisių apsauga. ŽTSI taip pat dirba teisės į pagarbą priva-čiam gyvenimui, susirinkimų, žodžio ir informacijos laisvės srityse. 

 
 

Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 Nuo rengėjų