mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 IV. Lietuvos vaidmuo JAV CŽV slaptų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programoje

Kankinimo, nežmoniško ir žeminančio elgesio draudimas

IV. Lietuvos vaidmuo JAV CŽV slaptų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programoje

2014 m. rugpjūtį suėjo penkeri metai nuo įtarimų apie Lietuvos dalyvavimą JAV CŽV slaptų sulaikymų ir ypatingųjų perdavimų programoje paskelbimo JAV žiniasklaidoje. Parlamentinis ir ikiteisminis tyrimai, pradėti reaguojant į šiuos įtarimus, užbaigti taip ir nepateikus vienareikšmiškų išvadų.

2014 m. gruodžio 9 d. JAV Senato Žvalgybos komitetas paviešino ataskaitą apie JAV CŽV suėmimų ir tardymų programą.[1] Ataskaitoje detaliai aprašomas programos vykdymas, slaptų sulaikymo centrų užsienio valstybėse steigimo aplinkybės bei konstatuojama, jog bent 39-iems terorizmu įtariamiems suimtiesiems buvo taikomi neteisėti tardymo metodai, padarę žalą jų fizinei ir psichinei sveikatai. Manoma, kad Lietuvoje galėjo veikti ataskaitoje įvardytas „violetinis“ suėmimo centras.[2] Dokumente nurodoma, kad programa keltų tikslų nepasiekė, o ją vykdę pareigūnai JAV valdžios institucijoms teikdavo iškraipytą ir neteisingą informaciją apie programos tariamą sėkmę.

 

Nuotraukoje – VSD mokymų bazė Antaviliuose, http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/senato-ataskaita-czv-kalejima-lietuvoje-uzdare-2006-m-kai-itariamam-teroristui-nebuvo-suteikta-medicinos-pagalba-56-472127

2014 m. liepos 24 d. Europos žmogaus teisių teismas paskelbė net du sprendimus bylose dėl CŽV programos Al Nashiri prieš Lenkiją ir Abu Zubaydah prieš Lenkiją.[3] Abiejose bylose Teismas pripažino Europos žmogaus teisių konvencijos 3, 5, 6, 8 ir 13 straipsnių pažeidimus. Byloje Al Nashiri prieš Lenkiją Teismas pripažino ir Konvencijos 2 straipsnio, garantuojančio teisę į gyvybę, pažeidimą, kadangi Al Nashiri JAV gresia mirties bausmė. Abu Zubaydah priteista 130 000 eurų žalos atlyginimas, o Al Nashiri – 100 000 eurų žalos atlyginimas.

Abu Zubaydah skundas prieš Lietuvą šiuo metu tebenagrinėjamas Europos žmogaus teisių teisme. 2013 m. gegužę Lietuvos vyriausybė pateikė savo poziciją šioje byloje. Anot vyriausybės, Lietuva padarė viską, jog paneigtų bet kokius įtarimus dėl CŽV suimtų asmenų pervežimo, kalinimo ir kankinimo Lietuvos teritorijoje.[4]

2013 m. rugsėjį ŽTSI kartu su Londone įsikūrusia organizacija REDRESS kreipėsi į Generalinį prokurorą su prašymu pradėti ikiteisminį tyrimą dėl Mustafa al–Hawsawi, dar vieno CŽV programos nukentėjusiojo, galimo neteisėto kalinimo Lietuvoje.[5] Ištirti šiuos naujus įtarimus paragino ir Europos Parlamentas, 2013 m. spalį priėmęs rezoliuciją, raginančią Lietuvą atlikti veiksmingą tyrimą ir nustatyti, ar Mustafa al-Hawsawi buvo laikomas Lietuvoje.[6]

Deja, ikiteisminį tyrimą pradėti atsisakyta, motyvuojant tuo, jog ankstesniu prokuratūros tyrimu buvo paneigti bet kokie įtarimai dėl CŽV programos vykdymo Lietuvoje – šis sprendimas vėliau patvirtintas Vilniaus miesto apylinkės teismo. Vilniaus apygardos teismas, išnagrinėjęs nevyriausybinių organizacijų apeliacinį skundą, 2014 m. sausio 28 d. galutine ir neskundžiama nutartimi prokuroro ir pirmosios instancijos teismo sprendimus panaikino.[7]

Teismas pabrėžė, kad prieš darant kategoriškas išvadas, jog nebuvo įvykdyta nusikalstama veika, prokuroras privalėjo patikrinti pareiškime gautą informaciją – kreiptis į JAV institucijas dėl informacijos suteikimo bei pasinaudoti galimybe apklausti galimai nukentėjusį asmenį ir jo atstovą. Atsižvelgdama į teismo nutartį, 2014 m. vasarį Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl įtariamo neteisėto asmenų gabenimo per Lietuvos valstybės sieną.

 Išvados ir rekomendacijos

  • Užtikrinti Generalinės prokuratūros atliekamo ikiteisminio tyrimo išsamumą, efektyvumą ir skaidrumą, jog jis atitiktų iš Europos žmogaus teisių konvencijos kylančius standartus.
  • Išplėsti ikiteisminio tyrimo dalyką įtraukiant ir kitas programos metu įtariamai įvykdytas nusikalstamas veikas, tokias kaip tarptautinės teisės draudžiamas elgesys, neteisėtas laisvės atėmimas ir piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais.
  • Reguliariai ir išsamiai informuoti visuomenę apie tyrimo eigą ir rezultatus.

[1] JAV Senato Žvalgybos komitetas „Komiteto CŽV sulaikymų ir tardymų programos studija“, 2012 m. gruodžio 3 d., http://www.intelligence.senate.gov/study2014.html

[2] Indrė Bungardaitė, Liepa Želnienė, ”Senato ataskaita: CŽV slaptą kalėjimą Lietuvoje uždarė 2006 m., kai įtariamam teroristui nebuvo suteikta medicinos pagalba“, 2014 m. gruodžio 10 d.,  http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/senato-ataskaita-czv-kalejima-lietuvoje-uzdare-2006-m-kai-itariamam-teroristui-nebuvo-suteikta-medicinos-pagalba-56-472127

[3] EŽTT 2014 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Husayn Abu Zubaydah prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 7511/13, EŽTT 2014 m. liepos 24 d. sprendimas byloje Al Nashiri prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 28761/11

[4] Žmogaus teisių stebėjimo institutas, “Abu Zubaydah likimas Lietuvos vyriausybei nerūpi“, 2013 m. liepos 3 d., http://www.hrmi.lt/naujiena/857/

[5] Žmogaus teisių stebėjimo institutas, “Generalinėje prokuratūroje: prašymas pradėti tyrimą dėl dar vienos CŽV programos aukos“, 2013 m. rugsėjo 13 d., http://www.hrmi.lt/naujiena/874/

[6] Europos Parlamento rezoliucija „Dėl įtariamo kalinių gabenimo ir neteisėto kalinimo Europos šalyse“, 2013 m. spalio 10 d., Nr. 2013/2702(RSP), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2013-0418+0+DOC+XML+V0//EN

[7] Žmogaus teisių stebėjimo institutas, “Naujas posūkis CŽV kalėjimų byloje“, 2014 m. vasario 20 d., http://www.hrmi.lt/naujiena/919/


Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 III. Laisvės atėmimas iki gyvos galvos Vergijos ir priverčiamojo darbo draudimas