mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 IV. Teismų atvirumas

Teisė į teisingą teismą

IV. Teismų atvirumas

Nuotraukoje – virtuali teismo posėdžių salė, Nacionalinės teismų administracijos projektas, http://sale.teismai.lt/

2014 m. Nacionalinė teismų administracija atliko nemažą darbą transformuojant Lietuvos teismų sistemos įvaizdį internetinėje erdvėje ir dėjo apčiuopiamas pastangas, kad internete, svetainėje www.teismai.lt, būtų pasiekiama informacija, aktuali tiek vidutiniam interneto vartotojui, tiek tikslingai teismais ir jų darbu besidomintiems asmenims.

Tinklapis www.teismai.lt  leidžia interneto vartotojui, kuris sąmoningai ieško informacijos apie teismų darbą, surasti bylų nagrinėjimo tvarkaraščius, bylų nutartis (LITEKO sistemose), bylų nagrinėjimo statistikas, teisėjų biografijas, teismų sudėtis ir kompetencijas ir kitą aktualią informaciją. Tačiau, siekiant ir toliau didinti šiuo metu žemą visuomenės pasitikėjimą teismais, svarbu suvokti, jog informacijos viešumas nėra pakankama sąlyga teismų sistemos skaidrumui pasiekti.

Kitas žingsnis, kurį Nacionalinė teismų administracija turėtų žengti, yra užtikrinti, jog informacija ir duomenys, kurie yra paskelbti viešai, būtų aiškiai suprantami vidutiniam Lietuvos gyventojui. Tam gali pasitarnauti grįžtamojo ryšio surinkimo ir apdorojimo mechanizmai (pavyzdžiui, internetinės vartotojų tinklapyje apklausos). Šie mechanizmai, kartu su vartotojų elgsenos stebėsena (pavyzdžiui, „Google Analytics“ pagalba) gali informuoti tiek apie pasirinktos viešinti informacijos kategorijas, tiek jų pateikimo būdus. Vienas svarbiausių tokių metodų pasitelkimo tikslų – galimybė identifikuoti svarbiausias vartotojams informacijos ir duomenų kategorijas bei užtikrinti, jog būtent jos yra pasiekiamos suprantama ir aiškia kalba ir būdais.

Taip pat, svarbu užtikrinti, kad svarbiausios informacijos kategorijos apie teismų ir teisėjų darbą turėtų būti prieinamos atvirų duomenų principu, t.y. pateiktos kompiuteriu skaitomais formatais, nemokama ir laisva pakartotinio panaudojimo licencija.[1] Duomenų teikimas atvirų duomenų principu leistų platesnei suinteresuotų asmenų ir organizacijų grupei nesudėtingai pakartotinai panaudoti duomenis ir kurti naujus tinklapius, įrankius ar įgalintų kurti išsamias tų duomenų analizes. 

Išvados ir rekomendacijos 

  • Siekiant ir toliau didinti šiuo metu žemą visuomenės pasitikėjimą teismais, svarbu užtikrinti ne tik faktinį informacijos prieinamumą ir viešumą internete, bet ir tai, kad informacija būtų aiškiai suprantama vidutiniam Lietuvos gyventojui. Tam gali pasitarnauti vartotojų elgsenos analizės bei grįžtamojo ryšio surinkimo mechanizmų įdiegimas.
  • Taip pat svarbu užtikrinti, kad svarbiausios informacijos kategorijos apie teismų ir teisėjų darbą būtų prieinamos atvirų duomenų principu – tai leistų asmenims duomenis naudoti pakartotinai nemokamai komerciniais ir nekomerciniais tikslais

[1] Daugiau apie atvirų duomenų standartus – Transparency International Lietuvos skyrius, “5 atvirų duomenų teikimo principai“, http://transparency.lt/media/filer_public/2013/10/31/5_atviru_duomenu_teikimo_principai_1.pdf


Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 III. Valstybės garantuojama teisinė pagalba Teisė į privatų ir šeimos gyvenimą