mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Lib/less.php/Cache.php:154file_put_contents(/home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Theme/ZTA/assets/theme.css) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/Design/LessCompiler.php:180 III. Saviraiškos laisvės apribojimas nepilnamečių apsaugos tikslais

Teisė į saviraiškos, susirinkimų ir religijos laisvę

III. Saviraiškos laisvės apribojimas nepilnamečių apsaugos tikslais

2010 m. Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymą papildžius naujais kriterijais, nepilnamečiams žalinga pripažįstama ir tokia informacija, kuria skatinama kitokia, negu Konstitucijoje ir Civiliniame kodekse įtvirtinta, santuokos sudarymo ir šeimos kūrimo samprata. Konstitucija numato, jog santuoka sudaroma laisvu vyro ir moters sutarimu;[1] o Civilinis kodeksas įtvirtina, kad santuoką leidžiama sudaryti tik su skirtingos lyties asmeniu.[2] Anksčiau praktiškai netaikyta, 2013-2014 m. ši įstatymo nuostata ne kartą tapo homoseksualios seksualinės orientacijos asmenų saviraiškos ribojimo pagrindu.

Lietuva pasižymi itin aukštais rodikliais tiek paauglių savižudybių ir suicidinių bandymų, tiek patyčių srityse, todėl informacijos apie lytinę orientaciją ribojimas neabejotinai prisideda prie homofobiškų patyčių švietimo įstaigose dominavimo, kas savo ruožtu tampa suicidų rizikos veiksniu.

Dėl minėtos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos,[3] 2013 m. liepą visuomeninis transliuotojas atsisakė dienos metu transliuoti socialinės reklamos vaizdo klipus, kuriuose asmenys, neslėpdami savo seksualinės orientacijos, kvietė dalyvauti sostinėje rengiamose Baltic Pride 2013 eitynėse.[4] Po metų dėl tos pačios priežasties kai kurios komercinės televizijos nesiryžo transliuoti kito socialinės reklamos vaizdo klipo, raginančio keisti visuomenės požiūrį į homoseksualius asmenis.[5]

Abiem atvejais Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba pateikė išvadas, kad siekiant nepilnamečių apsaugos tikslų atsisakymai transliuoti buvo pagrįsti.[6] Išvada buvo apskųsta teismui, tačiau teismas pateikto skundo nusprendė nenagrinėti, pripažinęs, jog ekspertų išvada yra rekomendacinio pobūdžio.[7]

Nepilnamečiams iki 14 metų netinkama pripažinta ir 2014 m. pradžioje išleista pasakų knyga vaikams „Gintarinė širdis“, kurioje keletas istorijų pasakoja apie vienalytes poras (šeimas) ir jų santykius. Įžvelgus “homoseksualumo propagandą”,[8] knygos platinimas buvo sustabdytas, likęs tiražas grąžintas leidyklai.[9] Ir šiuo atveju Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba priėjo prie išvados, kad minėta pasakų knyga vaikams yra neigiamą poveikį nepilnamečiams daranti informacija.[10]

Nuotraukoje – pasakų knyga vaikams “Gintarinė širdis”, 15min.lt foto

Žurnalistų etikos inspektorės išvadoje buvo nurodoma, kad pasakos, kurios “pateikia vienos lyties santykius kaip normalius ir savaime suprantamus, vaiko trapiai pasaulėžiūrai yra kenksmingos, per invazyvios, direktyvios ir manipuliatyvios”, todėl daro neigiamą poveikį asmenims iki 14 metų.[11]

Tokie sprendimai bei juos grindžiančios įstatymo nuostatos prieštarauja Lygių galimybių įstatymo nuostatoms – draudimas skleisti informaciją apie homoseksualios orientacijos asmenis ar šeimas bei joms informuoti visuomenę apie savo egzistavimą yra diskriminuojantis.

2014 m. gegužę Seime užregistruotos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisos siūlant iš nepilnamečiams žalingos informacijos sąrašo išbraukti homoseksualių asmenų saviraišką ribojančią informaciją.[12]

Nepilnamečių apsaugą reglamentuojantis įstatymas ne vienerius metus kritikuojamas dėl to, kad trukdo LGBT asmenų saviraiškai ir nepagrįstai varžo šios visuomenės grupės teisę skleisti informaciją apie save visuomenei, taip pat ir siekiant keisti jos požiūrį į vienalytes poras (šeimas).[13]

Prie anksčiau Įstatymą pasmerkusių organizacijų Amnesty International,[14] Human Rights Watch bei ILGA-Europe 2014 m. prisijungė ir Lietuvos nevyriausybinės žmogaus teisių gynimo organizacijos bei Lietuvos psichologų sąjunga. Pastaroji pažymėjo, jog didesnę žalą nepilnamečiams daro ne socialinė reklama, bet informacijos apie homoseksualius asmenis draudimas.[15]

Kaip pažymėjo Europos Komisija, “yra daug diskriminavimo dėl seksualinės orientacijos, visų pirma susijusio su homofobišku tyčiojimusi, mokyklose įrodymų.”[16] Lietuva pasižymi itin aukštais rodikliais tiek paauglių savižudybių ir suicidinių bandymų, tiek patyčių srityse, todėl informacijos apie lytinę orientaciją ribojimas neabejotinai prisideda prie homofobiškų patyčių švietimo įstaigose dominavimo, kas savo ruožtu tampa suicidų rizikos veiksniu.

Išvados ir rekomendacijos

  • Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme įtvirtinti nepilnamečiams žalingos informacijos kriterijai trukdo LGBT asmenų saviraiškai, diskriminuoja šiuos asmenis ir varžo jų teisę skleisti informaciją, todėl būtina keisti Įstatymą, panaikinant minėtą kriterijų.

[1] Konstitucija, 1992 m. spalio 25 d., 38 str. 3 d., http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

[2] Civilinis kodeksas, 2000 m. liepos 18 d., Nr. VIII-1864, 3.12 str., http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=493999

[3] Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas, 2009 m. gruodžio 22 d., Nr. XI-594, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=410367&p_tr2=2

[4] Eglė Digrytė, "Lietuvos gėjų lygos vadovas Vladimiras Simonko: LRT socialinę „Baltic Pride“ reklamą prilygino pranešimams apie alkoholį ir tabaką“, 15min.lt, 2013 m. liepos 12 d., http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/lietuvos-geju-lygos-vadovas-vladimiras-simonko-lrt-socialine-baltic-pride-reklama-prilygino-pranesimams-apie-alkoholi-ir-tabaka-56-353141

[5] Eglė Digrytė, "Gėjų lygos klipas apie seksualines mažumas vėl neįveikė televizijų filtro“, 15min.lt, 2014 m. rugpjūčio 19 d., http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/geju-lygos-klipas-apie-seksualines-mazumas-vel-neiveike-televiziju-filtro-56-447743

[6] Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, “Žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė nusprendė, kad Lietuvos gėjų lygos skundas dėl seksualinių mažumų eitynių reklamos ribojimo, nepagrįstas“, 2013 m. rugsėjo 23 d., http://www.lrs.lt/intl/zeit.show?theme=662&lang=1&doc=2130; “Žurnalistų etikos inspektorė pateikė ekspertų išvadą dėl nepilnamečiams žalingos informacijos Lietuvos gėjų lygos (LGL) socialinės reklamos vaizdo klipe“, 2014 m. rugsėjo 25 d., http://www.lrs.lt/intl/zeit.show?theme=662&lang=1&doc=5761

[7] Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I-10326-643/2014

[8] Rūta Juknevičiūtė, "Nauja propagandos dozė vaikams“, respublika.lt, 2014 m. kovo 4 d., http://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/nauja_propagandos_doze_vaikams/,coments.1

[9] Mindaugas Jackevičius, "Atgal į sovietmetį: valstybė reguliuos ne tik ką darom, bet ir ką skaitom“, delfi.lt, 2014 m. gegužės 8 d., http://www.delfi.lt/news/daily/education/atgal-i-sovietmeti-valstybe-reguliuos-ne-tik-ka-darom-bet-ir-ka-skaitom.d?id=64737393

[10] “Teismui apskųstas sprendimas neplatinti pasakų knygos apie homoseksualias poras“, ve.lt, 2014 m. lapkričio 5 d., http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/teismui-apskustas-sprendimas-neplatinti-pasaku-knygos-apie-homoseksualias-poras-1259341/

[11]Ištirtas skundas dėl knygos „Gintarinė širdis“: šios pasakos vaikams gali kenkti", 15min.lt, 2014 m. rugsėjo 4 d., http://www.15min.lt/naujiena/kultura/literatura/istirtas-skundas-del-knygos-gintarine-sirdis-sios-pasakos-vaikams-gali-kenkti-286-451062

[12] Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo Nr. IX-1067 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, 2014 m. gegužės 9 d., Nr. XIIP-1789, http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470730&p_tr2=2

[13] ARC International, Valstybių ir kitų suinteresuotų šalių pareiškimai (Lietuvos gėjų lyga, COC Netherlands ir ILGA-Europa), 12-oji UPR sesija, 2011 m. spalio 11 d., http://arc-international.net/global-advocacy/universal-periodic-review/l/lithuania/

[14] Amensty International, “Lietuvoje įsigalioja homofobiniai įstatymai”, 2010 m. vasario 26 d., http://www.lgl.lt/en/news/about-lgl/homophobic-law-to-enter-into-force-in-lithuania/

[15] Lietuvos psichologų sąjunga, “Lietuvos psichologų sąjungos nuomonė dėl Lietuvos gėjų lygos socialinės reklamos poveikio nepilnamečiams", 2014 m. lapkričio 25 d., http://www.psichologusajunga.lt/index.php?p=407&lng=lt

[16] SEC(2008) 2180, 2008 07 02, p. 18.


Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Ip/Internal/ErrorHandler.php:62) in /home/admin/domains/pasidomek.lt/public_html/Plugin/ZTABase/Model.php:8 II. Įžeidimo ir šmeižimo dekriminalizavimas IV. Informacijos šaltinio apsauga